روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب دبیری - معلمی - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب دبیری - معلمی ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> بیری - علمیstrong>span>  <br /><br />ضرت انیال وید: گر سی ه <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> یند بیری یکرد، لیل ه ال ردمان ا ه کر یله ستاند ارهای اکردنی ند. گر یند بیری پادشاه ی رد، لیل ه زمردمان نفعت سیار ابد.p> <pگر یند ه بیری انا ود، لیل ه یر نفعت ابد، لکن گر عمل ارد، لیل ست ه عزول ردد. براهیم رمانی وید: گر یند ه امع رآن طبه عوات توحید بوت ی وشت، لیل ست ه ه غل عیش ردن نیا ریفته ردد. گر یند ه امه ی وشت دادش یکو ست، لیل ه باله ال وارا ی ویسد. گر یند ه یزها ی وشت ه لاف ریفت ست، لیل ست ه د اشد.p>

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات