روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب دبیرستان - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب دبیرستان ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب دبیرستان
1ـ دیدن دبیرستان در خواب ، نشانة رسیدن به مقامات بالا در اجتماع ، و موفقیت در امور عاطفی است .

 

2ـ اگر دختری خواب ببیند دیر به دبیرستان رسیده است ، علامت آن است که در محیط اجتماعی دچار درد سر خواهد شد .

تعبیر خواب دبیرستان گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات