روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب درخت امرود - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب درخت امرود ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب درخت امرود

دلیل بر مردی توانگر بود، که خوش طبع و سازگار است.

2ـ اگر خواب ببینید دوغ را دور می ریزید ، نشانة شکست و بداقبالی است .

3ـ اگر خواب ببینید سوپی می خورید که در آن دوغ ریخته اند ، دلالت بر آن است که دست به کار نامطلوبی خواهید زد ، و بداقبال به شما رو می آورد ، دعواهایی رخ می دهد و روابط دوستانه را تحت الشعاع قرار می دهد

4ـ اگر در حال نوشیدن دوغ از خواب بپرید ، نشانة آن است که با برنامه ریزی دقیق می توانید علت اختلافات را به خوبی درک کنید .
 

اخبار اکاایران

تبلیغات