روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب درخت خرما - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب درخت خرما ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب درخت خرما  

به خواب دیدن درخت خرما، دلیل و راهنماست بر مردی شریف و عالم بزرگ.

 اگر خواب بیند درخت خرمائی در خانه داشت، دلیل که بامردی شریف وبزرگ، دوست و آشنا شود.

تبلیغات