روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب درخت شفتالو - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب درخت شفتالو ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب درخت شفتالو 

به خواب دیدن، دلیل کند بر مردی توانگر و حکیم که نرم و آهسته باشد.

2ـ دیدن درختان سرو خشک در خواب ، نشانة نومیدی است و اینکه به هیچ یک از اهداف خود ، دست نمی یابید .
 

اخبار اکاایران

تبلیغات