روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب دسته گل - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب دسته گل ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب دسته گل 
دسته گل

لوک اویتنهاو می گوید :

دسته گل : شادی زود گذر

دریافت یک دسته گل : عشق یکی از عزیزان به شما

دسته گل درست کردن : به هدف رسیده اید

 

خواب دستة گلی رنگارنگ و زیبا در خواب ، دلالت بر آن دارد که ارثی از طرف فامیلی ناشناس به شما می رسد . این خواب همچنین از شادابی و گرد هم آمدن افراد جوان خبر می دهد .

دیدن دسته گل پژمرده در خواب ، نشانة بیماری و مرگ است .
 

اخبار اکاایران

تبلیغات