روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب دشنام فحش - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب دشنام فحش ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب دشنام  فحش 

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند کسی را دشنام می داد، دلیل بود که آن کس را حال نکو شود.

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند کسی را دشنام می داد، دلیل که آن کس بر وی چیره و کامکار شود.


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب.دشنام فحش شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

لیست فحش

تعبیر خواب دشنام فحش گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات