روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب دکان - مغازه

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن دکان خوش حالی بود

دیدن دکان در خواب ، نشانة آن است که تلاش و کوشش شما برای پیش بردن کاری ، در اثر نقشه ها و حسادتهای دیگران خنثی می گردد .


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

چه مغازه ای باز کنم , طنز دکان داری

تبلیغات