روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب دکان - مغازه - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب دکان - مغازه ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب دکان - مغازه

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن دکان خوش حالی بود

دیدن دکان در خواب ، نشانة آن است که تلاش و کوشش شما برای پیش بردن کاری ، در اثر نقشه ها و حسادتهای دیگران خنثی می گردد .

اخبار اکاایران

تبلیغات