روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب دفتر - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب دفتر ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب دفتر
لوک اویتنهاو می گوید :

دفتر – جهت تحریر - : به حقیقت پیوستن امیدهایتان

دیدن دکان در خواب ، نشانة آن است که تلاش و کوشش شما برای پیش بردن کاری ، در اثر نقشه ها و حسادتهای دیگران خنثی می گردد .

اخبار اکاایران

تبلیغات