روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب دندانپزشک - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب دندانپزشک ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب پ از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب دندانپزشک 
لوک اویتنهاو می گوید :

دندانپزشک : زجر کشیدن ؛ ناراحتی

1ـ اگر خواب ببینید دندانپزشکی روی شما کار می کند ، نشانة آن است که به صداقت و درستی شخصی که با شما معامله ای انجام داده است ، شک خواهید کرد .

 

2ـ اگر خواب ببینید دندانپزشک روی دندان دختری کار می کند ، علامت آن است که بزودی رسوایی و ننگی در محیط اطرافتان روی می دهد و شما را حیرت زده می کند .


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب دندانپزشک شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

تعبیر خواب دندان پزشک

تعبیر خواب دندانپزشک گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات