روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب دوقلو - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب دوقلو ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب دوقلو 
دوقلو

لوک اویتنهاو می گوید :

دوقلو : بر آورده شدن ناگهانی یک امر
 
1ـ دیدن بچه های دوقلو در خواب ، نشانة آن است که از امنیت شغلی و محیط صمیمانة خانوادة خود احساس رضایت خواهید کرد .

 

2ـ دیدن بچه های دوقلو که به بیماری مبتلا شده اند ، نشانة آن است که در زندگی اندوهگین و مأیوس خواهید شد .
 


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب دوقلو شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

تعبیر دیدن بچه دوقلو در خواب

تعبیر خواب دوقلو گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات