روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب دهلیز - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب دهلیز ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب دهلیز  

ابراهیم کرمانی گوید: دهلیز خانه به خواب ، خادم خانه است.

اگر بیند دهلیز خانه نکو و آبادان است، دلیل بر تندرستی خدمه منزل است. اگر بیند خراب است بیماری خدمه است. جابر مغربی گوید: اگر بیند که دهلیز خانه را دیوار از گل و خشت است، خدمه خانه مصلح و با امانت باشد. اگر بیند دیوارش از گچ و آجر و یا سنگ بود، دلیل که خدمه خانه مفسد و بی دین و بی امانت باشد.


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب.دهلیز شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

دهلیز

تعبیر خواب دهلیز گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات