روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب دهنه اسب - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب دهنه اسب ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب دهنه اسب
دهنه اسب

1ـ دیدن دهنة اسب در خواب ، نشانة آن است که از همة موانع عبور خواهید کرد .

 

2ـ دیدن دهنة شکستة اسب در خواب ، نشانة آن است که دشمنان شما را غافلگیر می کنند .
 

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات