روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب دهنه اسب - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب دهنه اسب ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب دهنه اسب
دهنه اسب

دیدن دهنة اسب در خواب ، نشانة آن است که از همة موانع عبور خواهید کرد .

 

دیدن دهنة شکستة اسب در خواب ، نشانة آن است که دشمنان شما را غافلگیر می کنند .
 

اخبار اکاایران

تبلیغات