روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب حشرات - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب حشرات ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب حشرات
لوک اویتنهاو میگوید :

حشرات

دیدن : ضرر

نیش خوردن از حشرات : دوستتان به شما خیانت خواهد کرد

 

1ـ دیدن حشرات در خواب ، علامت بیماریمسریاست و نزدیک شدن دشمنان .

2ـ اگر دختریدر خواب حشرات را ببیند ، نشانة سختیو ناراحتیاست .

اما اگر در خواب حشرات را بکشد یا از خود براند ، علامت آن است که با داناییو استعداش به آنچه که میخواهد دست مییابد .


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب حشرات شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

تعبیر خواب حشرات خونخوار و زالو , تعبیر خواب دیدن هزارپا در خواب , تعبیرانواع حشره درخواب چییت؟ , تعبیر خواب حشره کفشدوزک , فرورفتن حشره در روزه , تعبیر خواب هزارپا , انواع هزارپاها , حشره شاپرک

تعبیر خواب حشرات گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات