روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب حصبه - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب حصبه ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب حصبه
1ـ اگر خواب ببینید به بیماریحصبه مبتلا شده اید ، نشانة آن است که باید نسبت به دشمنان خود هشیار باشید و از سلامتیخود نیز بیشتر مراقبت کنید .

 

2ـ اگر خواب ببینید بیماریحصبه میان مردم مسریشده است ، نشانة آن است که در اثر فشارهایکار و زندگی، بیمار و نحیف خواهید شد

اخبار اکاایران

تبلیغات