روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب حصبه - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب حصبه ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب پ از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب حصبه
1ـ اگر خواب ببینید به بیماریحصبه مبتلا شده اید ، نشانة آن است که باید نسبت به دشمنان خود هشیار باشید و از سلامتیخود نیز بیشتر مراقبت کنید .

 

2ـ اگر خواب ببینید بیماریحصبه میان مردم مسریشده است ، نشانة آن است که در اثر فشارهایکار و زندگی، بیمار و نحیف خواهید شد

تعبیر خواب حصبه گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات