روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب حلزون  
1ـ دیدن حلزون در حال خزیدن در خواب ، نشانة آن است که در موقعیت خطرناکیقرار خواهید گرفت .

 

2ـ پا نهادن رویحلزون در خواب ، نشانة آن است که با مردمیبداخلاق معاشرت خواهید کرد


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

غذای حلزون چیست

تبلیغات