روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب حلزون - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب حلزون ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب حلزون  
1ـ دیدن حلزون در حال خزیدن در خواب ، نشانة آن است که در موقعیت خطرناکیقرار خواهید گرفت .

 

2ـ پا نهادن رویحلزون در خواب ، نشانة آن است که با مردمیبداخلاق معاشرت خواهید کرد

اخبار اکاایران

تبلیغات