روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب حمایل نظامی - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب حمایل نظامی ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب حمایل نظامی
1ـ اگر خواب ببینید حمایل نظامیبر لباس خود دارید ، نشانة آن است که با رفتارتان تنها توجه افراد سیکسر را به خود جلب کرد .

 

2ـ اگر خواب ببینید برایدختریحمایل نظامیخریده اید ، علامت آن است که با صداقت و رفتار معقولانه خود ، شأن و مقامیبه دست میآورید .

تعبیر خواب حمایل نظامی گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات