روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب چنگ - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب چنگ ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب پ از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب چنگ
1ـ شنیدن نوایشیرین و محزون چنگ در خواب ، نشانة آن است که کاریکه سودمند به نظر میرسید پایان غم انگیزیخواهد داشت .

 

2ـ دیدن چنگ شکسته در خواب ، علامت بیماریو شکستن پیمان میان عشاق است .

3ـ اگر در خواب چنگ بنوازید ، نشانة‌ آن است که بخاطر آنکه هیچ گاه دچار شک و تردید نمیشوید باید در انتخاب همسر با یقین و اعتماد کاملیپیش نروید .

تعبیر خواب چنگ گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات