روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب چوب حراج - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب چوب حراج ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب چوب حراج
1ـ دیدن چوب حراج در خواب ، نشانة آن است که بار مسئولیتیبه دوش شما میافتد که چندان سودیبه دنبال ندارد .

 

2ـ استفاده از چوب حراج در خواب ، علامت آن است که برایکمک به دوستان خود علاقة فراوانینشان خواهید داد .

اخبار اکاایران

تبلیغات