روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب چوبدستی - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب چوبدستی ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب چوبدستی
دیدن چوبدستیدر خواب ، نشانة غم و اندوه است .

2ـ استفاده از چوب حراج در خواب ، علامت آن است که برایکمک به دوستان خود علاقة فراوانینشان خواهید داد .

اخبار اکاایران

تبلیغات