روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب چیدن علف هزز - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب چیدن علف هزز ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب چیدن علف هزز 
1ـ اگر خواب ببینید علفهایهرز را میچینید ، علامت آن است که در به پایان رساندن کاریکه برایشما امتیازیدر بر دارد با مشکل روبرو میشوید .

 

2ـ اگر خواب ببینید دیگران مشغول چیدن علفهایهرز هستند ، علامت آن است که دشمنان طرحهایشما را نابود خواهند ساخت . 

اخبار اکاایران

تبلیغات