روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب چایخانه - چای - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب چایخانه - چای ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب پ از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب چایخانه - چای
چایخانه

1ـ اگر خواب ببینید به چایخانه رفته اید ، علامت آن گاست که دیگران به شما اهانت خواهند کرد .

 

2ـ اگر خواب ببینید چایخانه را اداره میکنید ، علامت آن است که به بدبختیبزرگیدچار خواهید شد .

3ـ اگر دختریخواب ببیند نامزدش برایچایخانه کار میکند ، علامت آن است که همسر آیندة او پول یا وقت زیادیبرایاو صرف نخواهد کرد .
 

تعبیر خواب چایخانه - چای گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات