روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب چراغ دادن - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب چراغ دادن ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> راغ ادن <br />strong>span>حمدبن سیرین وید: راغدان ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> زن ست عبران ویند: دمتکار انه ست تیله راغدان، ارفرما ست.p> <p>براهیم رمانیگوید: گر یند راغدان هنین ود، لیل ه صل ن دمتکاریگبر وده اشد. گر سفالین یند، صل ن دمتکار سلمان ست یندار ا مانت. گر یند راغدان ز ست و فتاد کست، لیل ه زن اخدمتکار و میرد.p>

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات