روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب چسب زخم - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب چسب زخم ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب چسب زخم
لوک اویتنهاو میگوید :

چسب زخم : اوضاع نا مساعد

چسب زخم بر رویجراحت چسباندن : کمک کردن به همنوعان

چسب زخم داشتن: کسانیکه به شما تعرض میکنند ببخشید

ابراهیم کرمانیگوید: اگر بیند چراغدان آهنین بود، دلیل که اصل آن خدمتکاریگبر بوده باشد. اگر سفالین بیند، اصل آن خدمتکار مسلمان است و دیندار و با امانت. اگر بیند چراغدان از دست او افتاد و شکست، دلیل که زن یاخدمتکار او بمیرد.


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب.چسب زخم شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

چسب زخم

تعبیر خواب چسب زخم گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات