روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب چشم بستن - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب چشم بستن ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب چشم بستن
اگر زنیخواب ببیند چشمانش بسته است ،

نشانة آن است که گرداگرد او را حوادثی فرا خواهد گرفت که موجب تشویق خاطر و نگرانی او میشود .

اخبار اکاایران

تبلیغات