روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب چشم بندی - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب چشم بندی ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب چشم بندی 
اگر خواب ببینید برای دیگران چشم بندی میکنید ،

نشانة آن است که در موقعیتی قرار خواهید گرفت که برای رهایی از آن موقعیت باید تمام نیرو و تحرک خود را به کار بگیرید .

اخبار اکاایران

تبلیغات