روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب چشم بندی - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب چشم بندی ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب پ از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب چشم بندی 
اگر خواب ببینید برای دیگران چشم بندی میکنید ،

نشانة آن است که در موقعیتی قرار خواهید گرفت که برای رهایی از آن موقعیت باید تمام نیرو و تحرک خود را به کار بگیرید .

اخبار اکاایران

تبلیغات