روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب رماتیسم - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب رماتیسم ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب رماتیسم
رماتیسم

1ـ اگر در خواب از بیماری رماتیسم درد بکشید ،

علامت آن است که برای عملی کردن نقشه های خود با تأخیری ناگهانی روبرو خواهید شد .

2ـ اگر خواب ببینید دیگران بیماری رماتیسم دارند ، علامت آن است که به یأس و نومیدی دچار خواهید شد .
 

اخبار اکاایران

تبلیغات