روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب روتختی - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب روتختی ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب روتختی 
دیدن رو تختی سفید و پاکیزه در خواب ، برای زنان نشانة یافتن شغلی دلخواه است .

اما اگر رو تختی کثیف باشد ، نشانة وقوع حوادث اضطراب آفرین است .

تعبیر خواب روتختی گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات