.

روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی  

 تعبیر خواب روشنایی نور

1390/02/02

تعبیر خواب روشنایی  نور

محمدبن سیرین گوید: دیدن روشنائی به خواب دین هدی است.

تعبیر, خواب, روشنایی, , نور,تعبییرخواب , خوابها رویا , تعبیرخواب ابن , حسب ,تعببیر خواب , حرف ,تبیر خواب , جدول زمان تعبیر ,عبیرخواب , خواب دیدن خوابیدن تعبرخواب ,تعبیر خواب روشنایی نور

اگر بیند روشنی او را فراگرفت یا کی به او داد، دلیلاست که کسی راه علم و دین بیاموزد. تاریکی به خواب ، بی دینی بود. ابراهیم کرمانی گوید: اگر کسی بیند روشنائی به سینه او افتاد، دلیل که پارسا و پاکدامن بود. و همچنین عاقبت کارش به خیر است .حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن روشنائی در خواب بر چهار وجه است. اول: دین هدی. دوم: علم. سوم: راه پاک. چهارم: اعتقاد پاک.

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن روشنائی خوب بود


نظرات
نظر جدید

نام

ایمیل

نظر


کد امنیتیاولین نفری باشید که نظر خود را راجع به این مقاله بیان می فرماییدمطالب مرتبط