روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب ریسمان - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب ریسمان ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> یسمان strong>span>p> <p>حمدبن سیرین وید: یسمان ر<a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>aسفر ست عضی ز عبران ویند: ار ردی ست ه ا زنان ختلاط ارد.p> <p>گر یند ه ز پشم یسمان می شت نانکه یسند، لیل ست ه ه سفر ود ز ن سفر یر دو سد. گر یند ه ز پنبه ا ز ا تان یسمان می شت، لیل ه اری لال ند، کن ردان ا یکو اشد. گر یند ه یسمان ه ولاه رد تا امه افد، لیل ست ه ر ین اری ود. براهیم رمانی وید: گر زنی یند ه یسمان ز پشم ا ز وی می شت، لیل ه و ا ز سفر غایبی ازآید. گر ه قت شتن سومان و سسته د، لیل ه غایبش ر سفر ماند. گر یند یسمان سیار اشت، لیل ست عمرش راز ود ر در رازی وتاهی یسمان و ا یر نفعت سد. ضرت مام عفر صادق رماید: یسمان ر <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ر هار جه ست. ول: سفر. وم: ارمزد. سوم: عمر از. هارم: نفعت سیار.p> <p>وسف بی علیه لسلام وید:p> <p>رباس ریسمان پنبه ندم وزی لال ود عضی ویند ندک غم ود<br /> p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب ریسمان شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

تعبیر خواب ریسمان

تعبیر خواب ریسمان گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات