روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب ذره بین - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب ذره بین ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب پ از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب ذره بین 
1ـ اگر خواب ببینید با ذره بین به چیزی نگاه می کنید ،

 نشانة آن است که توانایی به ثمر رساندن کاری را از دست خواهید داد .

2ـ اگر زنی خواب ببیند ذره بینی دارد ، نشانة آن است که توجه افرادی را به خود جلب می کند که بعدها او را نادیده خواهند گرفت .


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب ذره بین شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

magnifier چیست؟ , نیروی بین ذرات , زره بین ویندوز , ذربین خبر

تعبیر خواب ذره بین گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات