روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب جاسوس - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب جاسوس ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب جاسوس
جاسوس

1ـ اگر خواب ببینید جاسوسها با سؤ الات پی در پی شما را به ستوه می آورند ، نشانة آن است که در موقعیتی خطرناک قرار خواهید گرفت .

 

2ـ اگر خواب ببینید جاسوس هستید ، نشانة آن است که دست به کارهایی نامطلوب خواهید زد .
 

اخبار اکاایران

تبلیغات