روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب جایزه جوایز - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب جایزه جوایز ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب جایزه جوایز 
جایزه

1ـ دیدن جوایزی که به دیگران باید اعطا شود ، نشانة آن است که در اثر کوششهای آشنایان ثروتی به شما خواهد رسید .

 

2ـ جایزه دادن به دیگران در خواب ، نشانة آن است که از لذتهایی زمینی و ثروتی ناپایدار بهرمند خواهید شد .
 

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات