روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب جدایی - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب جدایی ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب جدایی
1ـ اگر خواب ببینید از دیگران جدا می شوید ، علامت آن است که وضعیتِ جسمی نامساعد خواهید داشت .

 

2ـ اگر خواب ببینید کسی از خانوادة خود جدا می شود ، علامت آن است که در معرض خطر دعواهایی قرار خواهید گرفت که هیچ گاه آشتی به دنبال نخواهد داشت

تبلیغات