روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب جرثقیل - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب جرثقیل ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب پ از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب جرثقیل
دیدن جرثقیل در خواب ، نشانة آن است که در زندگی با موانعی روبرو خواهید شد .

 اگر دختری چنین خواب ی ببیند ، نشانة آن است که از واقعه ای تلخ متأثر و اندوهگین خواهد شد .

تعبیر خواب جرثقیل گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات