روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب جرثقیل - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب جرثقیل ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب جرثقیل
دیدن جرثقیل در خواب ، نشانة آن است که در زندگی با موانعی روبرو خواهید شد .

 اگر دختری چنین خواب ی ببیند ، نشانة آن است که از واقعه ای تلخ متأثر و اندوهگین خواهد شد .

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات