روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب جست و خیز - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب جست و خیز ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب جست و خیز
اگر دختری خواب ببیند از روی مانعی خیز برمی دارد ، علامت آن است که با وجود مخالفان فراوان به خواسته های خود دست خواهدیافت

 علامت آن است که با وجود مخالفان فراوان به خواسته های خود دست خواهدیافت

اخبار اکاایران

تبلیغات