روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب جعبه کارتن - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب جعبه کارتن ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب جعبه کارتن 
لوک اویتنهاو می گوید :

جعبه

پر : کامیابی

خالی : مشکلات

جعبه را حمل کردن : سعی و کوشش نا خوشایند

 

1ـ باز کردن جعبه در خواب ، نشانة کسب ثروت بسیار و سفرهای مطلوب به مناطق دوردست است .

2ـ اگر خواب ببینید ، داخل جعبه ای پر از پول است ، حاکی از فرا رسیدن موعد بازنشستگی و زندگی راحت است .

اخبار اکاایران

تبلیغات