روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب جعبه کارتن - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب جعبه کارتن ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب جعبه کارتن 
لوک اویتنهاو می گوید :

جعبه

پر : کامیابی

خالی : مشکلات

جعبه را حمل کردن : سعی و کوشش نا خوشایند

 

1ـ باز کردن جعبه در خواب ، نشانة کسب ثروت بسیار و سفرهای مطلوب به مناطق دوردست است .

2ـ اگر خواب ببینید ، داخل جعبه ای پر از پول است ، حاکی از فرا رسیدن موعد بازنشستگی و زندگی راحت است .


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب جعبه کارتن شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

کارتون پسر جعبه ای , کارتن خوابی

تعبیر خواب جعبه کارتن گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات