روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب جلا دادن براق کردن - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب جلا دادن براق کردن ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب پ از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب

جلا دادن

براق کردن 
1ـ اگر خواب ببینید اشیاء را جلا می دهید ، نشانة آن است که با ریاکاری به دنبال کسب امتیاز خواهید بود .

 

2ـ اگر خواب ببینید دیگران اشیاء خانة خود را جلا می دهند ، نشانة آن است که دوستان خواهند کوشید تعلق خاطر بیشتری به شما پیدا کنند


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب جلا دادن براق کردن شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

تعبیر خواب جلا دادن براق کردن گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات