روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب پیکر - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب پیکر ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> پیکرstrong>span>   <br />حمدبن سیرین وید: پیکر ه <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> زن ست. گر یند و پیکری ست، لیل ه زن واهد.p> <p>گر یند پیکر ز سی ه ها خرید، لیل ه نیزک خرد. گر یند پیکری اشت ز ی ایع د ا ز ست و یفتاد شکست، لیل ه زن ا لاق هد ا زنش ز نیا حلت ند. گر هره پیکر ود ا ه صورت یگر یند، لیل ه حوالش گردد ر ن یات ه یده. براهیم رمانی وید: گر پیکر ویش ا ه صورتی زشت دل رده یند، ال و تغیر ردد. گر یند ه ه ال صورت ود ردید، لیل ه ه ال ود ه سوی دا ازآید. گر پیکر ویش ا ا کوه یند، لیل ه مه وی ز و گردانند ر ی فا نند. ابر غربی وید: گر سی یند پیکر دمی ا پیکر یوانی دل می رد، لیل ه ن س د ذهب روغگو ود ا ر صفات دای تعالی یزی وید. گر یند ه پیکر سی ه ونه یگر ه ه ز نس و ود گشت، لیل ه یننده ا ار صعب پدید یدد ر ن تحیر ماند صورت ر<a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> یدن، ردی ست ه ر دای روغ وید.p>

اخبار اکاایران

تبلیغات