روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب باغ وحش - تعبیر خواب

تعبیر خواب باغ وحش 

اگر خواب ببینید از حیوانات باغ وحش دیدن می کنید ، علامت آن است که سرنوشتی متغیر خواهید داشت .

 گاهی دشمنان بر شما چیره می شوند و گاهی شما بر آنان تسلط می یابید . با مسافرت و زندگی در کشورهای مختلف دانشی کسب می کنید .

  • اشتراک
  • گزارش تخلف
  • 0 محبوب

اخبار اکاایران