روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب بزغاله - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب بزغاله ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب بزغاله
یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن کشتن بزغاله غم و اندوه باشد

 

دیدن بزغاله در خواب ، نشانة آن است که در کسب لذتهای دنیوی افراط می کنید و احتمالاً انسانی خوش قلب را اندوهگین خواهید ساخت .

اخبار اکاایران

تبلیغات