روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب بز کوهی - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب بز کوهی ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب بز کوهی 
بز کوهی

یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن گوزن وبز کوهی ونخجیرو آنچه به این ماند روزی حلال به وی رسد
 

دیدن بزغاله در خواب ، نشانة آن است که در کسب لذتهای دنیوی افراط می کنید و احتمالاً انسانی خوش قلب را اندوهگین خواهید ساخت .

تعبیر خواب بز کوهی گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات