روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب بشکه - تعبیر خواب

تعبیر خواب بشکه 
1ـ دیدن بشکه ای پر در خواب ، علامت آن است که اوقاتی خوش در جشن و سرور خواهید داشت .

 

2ـ اگر در خواب بشکه ای تهی ببینید ، دلالت بر آن دارد که زندگی شما تحت تأثیر عوامل بیرونی از هر گونه شادمانی و آرامش ، تهی می شود .

  • اشتراک
  • گزارش تخلف
  • 0 محبوب

اخبار اکاایران