روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب بلدرچین - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب بلدرچین ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب بلدرچین   
1ـ دیدن بلدرچین در خواب ، علامت سعادت خوشبختیاست .

 

2ـ دیدن بلدرچین مرده در خواب ، علامت روبرو شدن با بدبختیبزرگیاست .

3ـ اگر خواب ببینید بلدرچین شکار میکنید ، علامت آن است که به بهترین دوستان خود حسادت میورزید .

4ـ خوردن گوشت بلدرچین در خواب ، نشانة آن است که بیش از حد ولخرجیخواهید کرد

اخبار اکاایران

تبلیغات