روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب بنزین - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب بنزین ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب بنزین
دیدن بنزین در خواب ، علامت آن است که از منبعیبه شما پولیخواهد رسید و دیگران برایتصاحب این پول با شما جدال خواهند کرد .

 اگر کسیبیند بنده خودرا آزاد کرد، دلیل که زود از دنیا برود. اگر بیند بنده را که خواجه بفروخت، دلیل که غمگین و مستمند شود. اگر بیند بنده را بفروخت، دلیل که شادمان شود.


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب بنزین شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

دیدن بنزین در خواب

تعبیر خواب بنزین گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات