روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب بوقلمون - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب بوقلمون ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب بوقلمون
1ـ دیدن بوقلمون در خواب ، علامت آن است که از حرفة خود منفعتیبسیار به دست خواهید آورد .

 

 اگر خواب ببینید تعدادیبوقلمون برایفروختن به بازار میبرید ، علامت آن است که زندگیشما به سمت آسودگیو آرامش پیش خواهد رفت .

3ـ دیدن بوقلمون بیمار یا مرده در خواب ، علامت آن است که به تنگدستیدچار خواهید شد ، و با شرایطینامساعد و دشوار زندگیخواهید کرد .

4ـ خوردن گوشت بوقلمون در خواب ، علامت آن است که سرگرمیو تفننیشادیآفرین به انتظار شماست .

5ـ دیدن بوقلمون به هنگام پرواز در خواب ، علامت آن است که از گمنامیناگاه به شهرت خواهید رسید .

6ـ اگر خواب ببینید برایشکار بوقلمون به طرف آنها تیراندازیمیکنید ، علامت آن است که با زیر پا گذاشتن اصول اخلاقیثروتیبه چنگ میآورید .


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب بوقلمون شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

تعبیر بوقلمون در خواب , وزن بوقلمون یک ماه , خرید بوقلمون زنده , بوقلمون چیست؟ , بوقلمون زنده

تعبیر خواب بوقلمون گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات