.

روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش
ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی  

 تعبیر خواب بهمن

1390/01/31

تعبیر خواب بهمن
لوک اویتنهاو میگوید :

بهمن : بدبختی

دفن شدن در زیر بهمن : شکست خوردن

تعبیر, خواب, بهمن, جعفر , تعبیر خواب آکا , جمادی ,تعبیر خوب , جمادی ,تعبیر خواب ,عبیر خواب ,تعبیر خواب ببر , تفسیر خواب خوابها , تفسیر خواب عبیرخواب ,تعبیر خواب بهمن

اگر بیند بویخوش شنید، دلیل که او نکوهش کنند. اگر در خواب بویخوش بسیار شنود، دلیل است بر مرگ، زیرا که مرده را از بویخوش حنوط ناگزیر است.

ابراهیم کرمانیگوید: اگر بیند او را خوشبویکردند، دلیل که او را ستایش کنند و ثنا گویند. اگر به خلاف این بیند، دلیل که او را پیش مردم عیب و نکوهش کنند و نام او به زشتیمنتشر شود


نظرات
نظر جدید

نام

ایمیل

نظر


کد امنیتیاولین نفری باشید که نظر خود را راجع به این مقاله بیان می فرماییدمطالب مرتبط