روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب به فرزندی گرفتن - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب به فرزندی گرفتن ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب به فرزندی گرفتن 
به فرزندیگرفتن

لوک اویتنهاو میگوید :

به فرزندیگرفتن

شمارا به فرزندیبگیرند :

سرشکسته خواهید شد

کسیرابه فرزندیبگیرید : مسولیتهایتازه خواهید داشت
 


 

اخبار اکاایران

تبلیغات