روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب بیگانه - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب بیگانه ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">تعبیرspan> strong>a> <a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> یگانهstrong>span> <br />وک ویتنهاو یگوید :p> <p>یگانهارجی- : شناییبا راد دیدp> <p رختان یوه ار ور ن ست، اصه ر قت ن ز یوه ن یشه میخورد، لیل ه زنیخواهد ه صل و یابانیاست، ا نیزکیخََ ه ر یابان و پرورده اشند، ز ن زن و ا یر نفعت سد. گر ن یشه ا الیاز ن ا ید، لیل ر ر ضرت ند. گر یند ر ن یشه ه ایدرختان، ار وده، ز ن ارها و ا زند سید، لیل ه و ا غم ندوه ه هت زنان سد.p> <p>ضرت مام عفر صادق رماید: یدن یشه ر<a class="mostread" href="http://tabirkhab.akairan.com"><strong><span style="color: #000080;">وابspan> strong>a> ر هار جه ست. ول: زن یابانی، وم: نیزک، سوم: نفعت، هارم: غم ندوه.p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب بیگانه شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

غذای بیگا

تعبیر خواب بیگانه گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات