روی حروف الفبا کلیک کنید تا خوابی که دیدید نمایان شود

تعبیر خواب بیمارستان - تعبیر خواب

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تعبیر خواب بیمارستان ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته تعبیر خواب پ از سایت تعبیر خواب آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

تعبیر خواب بیمارستان  
بیمارستان

لوک اویتنهاو میگوید :

بیمارستان : شما دوستان خود را نیازمند خواهید یافت

 

دردرون بیمارستان بودن : خبرهایغمگین

مریضخانه : غصه

اگر خواب ببینید در بیمارستان بستریهستید ، نشانة آن است که باید با دقت و هوشیاریاز بیماریمسریفرار کنید . اما اگر خواب ببینید به بیمارستان میروید به قصد ملاقات مریضیبستری، نشانة آن است که از حال یکیاز نزدیکان خبرهایبدیخواهید شنید .
 


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تعبیر خواب بیمارستان شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

تعبیر خواب تیمارستان , همراه خواب بیمارستان

تعبیر خواب بیمارستان گردآوری توسط بخش تعبیر خواب حرف آ بر اساس حروف الفبا -آکا سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات